TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 10,90 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup výrobkov v internetovom obchode www.bellaradogdesign.sk

Ing. Katrína Bellová BELLARA
Prevádzkovateľ : Katarína Bellová
J. Alexyho 13
03601  Martin

IČO:46562711
DIČ:1076599381

E-mail: bellaradogdesign@gmail.com
Telefón: +421904870737

 

OBJEDNÁVKA VÝROBKOV

Všetky výrobky ponúkané na www.bellaradogdesign.sk si kupujúci môže objednať vyplnením internetovej objednávky alebo zaslaním e-mailu s objednávkou na bellaradogdesign@gmail.com. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. V prípade zákazkovej výroby je za uzavretie zmluvy považovaná e-mailová správa, ktorá potvrdzuje vzájomnú dohodu na zákazke

Každá objednávka bude spätne najneskôr do 24 hodín ( v pacovné dni) potvrdená predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

OBJEDNÁVKA NA ZÁKAZKU

Ak má kupujúci záujem o vyhovovenie výrobku na zakázku, svoje požiadavky môže zaslať prostredníctvom e-mailu s čo najpresnejšou špecifikáciou. Takto zaslané informácie sa považujú za nezáväznú objednávku. Záväznou sa táto objednávka stane po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné zrušiť zaslaním e-mailu na bellaradogdesign@gmail.com. Platí to však iba pre objednávky zaslané prostredníctvom internetovej objednávky a iba do doby, kým nie je objednávka odoslaná (o odoslaní je kupujúci vždy informovaný e-mailovou správou). V prípade, ak kupujúci stornuje odoslanú objednávku, je povinný v plnej výške predávajúcemu nahradiť náklady spojené s odoslaním a vrátením objednávky.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY NA ZAKÁZKU

Objednávku tovaru vyrobeného na zákazku je možné zrušiť iba v prípadoch, ak  na výrobku nie je použitá konkrétna fotografia alebo uvedená konkrétna informácia týkajúca sa konkrétneho mena, miesta, dátumu a pod. V tomto prípade sa kupujúci zaväzuje uhradiť storno poplatok vo výške 10% z ceny tovaru. V prípade, ak výrobok  obsahuje konkrétne informácie, kupujúci je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru.

 

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo tovaru v cene, ktorá bola platná v momente objednávky. Predávajúci je povinný odoslať výrobok v najkratšom možnom čase. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené doručovateľom. Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odoslaní objednávky prostredníctvom e-mailu, spolu s dátumom odoslania.

 

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný zásielku prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a výrobku a v prípade akýchkoľvek závad, či komplikácii Predávajúceho bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu výrobku a cenu poštovného. Kupujúci je povinný v prípade porušenia Obchodných podmienok znášať a uhradiť všetky vzniknuté náklady.

 

CENY VÝROBKOV

Cena výrobkov sa odvíja od viacerých faktorov ako sú hodnota materiálu, zložitosť prevedenia, veľkosť výrobku a pod. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny výrobkov stanovovať na základe vlastného uváženia.

 

PLATBA ZA OBJEDNANÝ VÝROBOK

Predávajúci umožňuje:

- platbu prevodom na účet (SK alebo CZ), ktorého číslo bude kupujúcemu oznámené elektronickou poštou pri potvrdzovaní objednávky.

- pre platby zo zahraničia je možné využiť službu PayPal.

 

PLATBA ZA VÝROBOK NA ZÁKAZKU

Pri objednávke výrobku na zákazku je po dohodnutí záväznej objednávky kupujúci povinný zaslať na účet predávajúceho zálohu. Bez úhrady zálohy predávajúci nezačne s výrobou. V prípade, ak ide o výrobok s konkrétnymi údajmi (fotka, meno, dátum a pod.), záloha je vo výške 50% z ceny výrobku. Ak objednaný výrobok neobsahuje žiadne konkrétne údaje, kupujúci je povinný uhradiť zálohu vo výške 20% z ceny tovaru na účet predávajúceho. V prípade špecifických požiadaviek na výrobok si predávajúci vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho inú výšku zálohy.

 

ODOSLANIE OBJEDNÁVKY

Ak je objednaný výrobok na sklade, odoslanie prebehne zvyčajne do 1-2 dní po prijatí platby. V prípade výroby na zákazku je termín dodania individuálny a kupujúci je s týmto termínom oboznámený. Väčšinou však dodacia doba nepresiahne 60 dní. Výrobky sú odosielané na územie Slovenskej republiky a Českej republiky . V prípade dohody je možné tovar odoslať aj do zahraničia. Výrobky sú zasielané ako  doporučené listové zásielky alebo ako balíkové zásielky s poistením.

 

CENY POŠTOVNÉHO

Poštovné do SR ................. 4,00       EUR

Zásilkovna do ČR ........... ... 4,00       EUR
Poštovné do ČR ................. 12,00  EUR

Objednávka nad 100 EUR .... 0      EUR

 

REKLAMÁCIA

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené predávajúcim, ktoré boli zistené ihneď po dodávke výrobku. Kupujúci je  preto povinný po obdržaní zásielky výrobok bezodkladne skontrolovať. Pri zistení závady musí kupujúci ihneď kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu a zároveň zaslať reklamovaný výrobok spolu s faktúrou a popisom vady späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný výrobok zaslať späť rovnako bezpečne zabalený ako mu bol doručený. V opačnom prípade predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať. Poplatok za doručenie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci. Ak predávajúci reklamácii vyhovie, bude tento poplatok kupujúcemu vrátený spolu s peniazmi alebo odrátaný od nového výrobku. O priebehu reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je na každý predaný výrobok 24 mesiacov. Záručná doba zaniká v prípade, ak k chybe na výrobku došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky sú považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.


Tie obchodné podmienky vstupujú do platnosťi 1.2.2012NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

KONTAKT

BELLARA Dog Design

Adresa: J. Alexyho 13

PSČ: 03601 Martin

Email: bellaradogdesign@gmail.com

Telefón: 0904870737

ZmUxYzZhN